Cooking Mama

mama

Cooking mama เกมส์จำลองการทำอาหารที่ได้รับความนิยม ออกมาหลายภาค โดยที่ตัวละครหลักจะคือ mama ที่จะคอยมาแนะนำวิธีทำอาหารต่างๆ โดยในเกมส์จะมีหลายโหมดให้เลือกเล่น มีแบบฝึกทำ โดยจะมีการสอน ฝึก และให้ทำตามแต่ละขั้นตอนตามเวลาที่กำหนด และมี rank บอกว่าเราทำได้ระดับไหนคะแนนเท่าไหร่ และเมื่อฝึกจนชำนาญแล้วจะมีโหมด Challenge เพื่อให้ผู้เล่นได้แข่งขันทำอาหารดูว่าผ่านการทดสอบหรือไม่ ภายในเกมส์มีหลากหลายเมนูให้ผู้เล่นได้เลือกทำมากมาย